Menu

Kasacja pojazdów

Jak wyrejestrować pojazd?

Aby wyrejestrować pojazd w Wydz. Komunikacji Urzędu Miasta właściciel pojazdu musi przekazać pojazd do stacji demontażu,
żeby otrzymać zaświadczenie o demontażu pojazdu.

Wykaz dokumentów wymaganych przy złomowaniu pojazdu:


 1. Dowód tożsamości właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej pisemnie działającej w imieniu właściciela,
 2. Dowód rejestracyjny lub, w przypadku jego braku, potwierdzona kserokopia dowodu, bądź zaświadczenie z wydziału komunikacji, w którym zarejestrowany jest dany pojazd, potwierdzające dane pojazdu,
 3. Tablice rejestracyjne. W przypadku zgubienia tablic kasacja jest możliwa,
 4. W przypadku zgonu właściciela pojazdu sądowne postanowienie o nabyciu spadku,
 5. W przypadku nieobecności właściciela pojazdu potrzebne jest pisemne upoważnienie od właściciela, na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu oraz kserokopia dowodu osobistego właściciela, celem sprawdzenia danych z upoważnienia,
 6. Gdy samochód jest zarejestrowany na więcej niż jednego właściciela, zalecana jest obecność wszystkich właścicieli w celu złożenia podpisów na dokumentach kasacyjnych. W przypadku nieobecności któregokolwiek ze współwłaścicieli pojazdu, potrzebne jest pisemne upoważnienie nieobecnego właściciela na osobę przekazującą pojazd w Jego imieniu oraz kserokopia dowodu osobistego osoby upoważniającej, celem sprawdzenia danych z upoważnienia,
 7. W razie gdy nie został dokonany obowiązek przerejestrowania pojazdu po zakupie – umowa kupna-sprzedaży (w przypadku więcej niż jednej umowy, ważne jest by była zachowana ciągłość umów),
 8. Gdy w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie bankowym, należy uzyskać wykreślenie wpisu przez wydział komunikacji.

  Dokumenty otrzymane po złomowaniu pojazdu

 1. Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu pojazdów,
 2. Unieważniony dowód rejestracyjny,
 3. Unieważnione tablice rejestracyjne,
 4. Unieważniona karta pojazdu, jeśli taka była wydana.